Ayben Kaynar Tanır

My Art Portfolio

Yayınlar

TEZLER:

“Resim-İş Öğretmenliği Özgün Baskı Resim Dersinin Postmodern Sanat Eğitimi Bağlamında Uygulanabilirliği: Bir Eylem Araştırması
Doktora Tez

“Kaynak ve  Dayanaklarıyla Exlibris ve Bir Örnek Sanatçı: Hasip PEKTAŞ” Yüksek Lisans Tez

MAKALELER:

 • “Yurt dışında Farklı Kültür Görmeyi Deneyimlemiş Öğrencilere Yönelik bir Uygulama Örneği;
  Görsel Kültür” İlgili Makale
 • “KÄTHE KOLLWITZ’in “Yoksulluk” adlı Yapıtının Çözümlemesi” İlgili Makale
 • “Baskı resim Eğitimine Yönelik Atölye
  Dışı Öğrenme Ortamları ve Öğrenme Materyalleri: Bir Eylem Araştırması Örneği* İlgili Makale
 • “FRIDA KAHLO’’nun Umut Ağacı adlı Yapıtı: Bir “Göstergebilim” Analiz” İlgili Makale
 • “Professional Problems of Visual Arts Teachers Appointed and
  Not Appointed: Comparative Content Analysis” İlgili Makale
 • “Teaching Visual Arts in Primary School Teaching Departments with
  Postmodern Art Education Approach” İlgili Makale
 • “Determining Candidates of Religion Culture and Moral Knowledge
  Teachers’ Attitude towards Art and Role of Art in Contributing to their
  Personal Development” İlgili Makale

BİLDİRİLER:

 • Çukurova Üniversitesi II. Uluslararası Sanat Araştırmaları Sempozyumu Bildiri
 • II. International Art Education Research Symposium Bildiri
 • 5th World Conference on Deasing and Arts (WCDA-2016) Bildiri
 • Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Kamusal Eğitim Sempozyumu Programı Bildiri
 • Ankara Üniversitesi Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Uygulama ve Araştırma Merkezi (ÇOGEM) 3. Ulusal Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Sempozyum Bildiri
 • Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü 4. Lisansüstü Eğitim Sempozyumu Bildiri
 • “Proceedings of International Conference on Educational Science ICES 08” Bildiri
 • T.C. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi, III.  Ulusal Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Yaşayan Yazarlar Sempozyum Dizisi Bildiri
 • XVI. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi Bildiri