Ayben Kaynar Tanır

My Art Portfolio

Özgeçmiş

Ayben Kaynar Tanır

1979 doğumlu sanatçı, 2000 yılında Mustafa Kemal Üniversitesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim-İş Öğretmenliği Programı’ndan mezun olmuştur. 2000-2003 yılları arasında MEB’de öğretmen olarak çalıştıktan sonra 2003-2007 yılları arasında Mustafa Kemal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü ve 2007-2014 yılları arasında da Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü’nde araştırma görevlisi olarak çalışmıştır.

2014-2017 yılları arasında MKÜ’de Arş. Gör. Dr. olarak görevine devam etmiş, Ekim 2017 tarihinden itibaren de Ankara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Temel Sanat Eğitimi Bölümü’ne Öğr. Gör. Dr. olarak atanmıştır.

Aralık 2020 tarihinden bu yana doçent ünvanıyla aynı üniversitede görevine devam etmektedir. “Kaynak ve Dayanaklarıyla Exlibris ve Bir Örnek Sanatçı: Hasip Pektaş” adlı teziyle uzmanlığını, “Resim-İş Öğretmenliği Özgün Baskı resim Dersinin Postmodern Sanat Eğitimi Bağlamında Uygulanabilirliği: Bir Eylem Araştırması” adlı teziyle de doktorasını almıştır. Sanatçı, uzmanlık alanlarından biri olan baskıresim alanındaki yenilikleri izlemek adına İngiltere’nin Derby şehrindeki Green Door adlı özel bir baskı resim atölyesinde üç ay süreyle staj yapmıştır.

Beş kişisel sergisi bulunan sanatçı, çeşitli ulusal ve uluslararası karma/grup/ortak sergilere de katılmıştır.

Örneğin, İstanbul 1997 BM Nufus Fonu (UNICEF) VIII. Poster Yarışması 2.’lik ödülü, 2000 Toron/ Polonya Uluslararası 12. Çocuk ve Gençlik Grafik Biennali’nde sergileme, İstanbul 2004 “28 Eylül Bireysel Silahsızlanma” konulu resim yarışmasında mansiyon, 2017 Uluslararası Plastik Sanatlar Derneği’nin düzenlediği 15 Nisan Dünya Sanat Günü “Akademix”e kabul ve sergileme vb. Sanatçının exlibris çalışmaları, Belçika, İsviçre, Bulgaristan, Polonya ve İstanbul’da uluslararası yarışmalı sergilerde sergilenmiştir. Ayrıca sanatçı, İED, SEDER, GÖRSED ve ÇDD üyesidir.