Ayben Kaynar Tanır

My Art Portfolio

“Bilimin ayıklamaya çalıştığını, sanat kışkırtma yolunu arar- biri için ölümcül diğeri için yaşamsaldır” John Fowles

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir